Stop mikropůjčkám bez licence

by:
>Tags :
Category :Nezařazené

Trh by měly opustit všechny krátkodobé nebankovní půjčky, které nejsou podložené dostatečným kapitálem, nemají jasné vlastníky a nejsou prověřené centrální bankou. To znamená, že na trhu zůstanou pouze ověřené firmy.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru
Tuto novelu zákona vydává ministerstvo financí od prosince tohoto roku, a ještě téhož měsíce nabude platnosti. Jedná se o ochranu spotřebitelů, ale také se chce Česká národní banka postarat o to, aby byly velmi zpřísněny podmínky, které jsou kladeny pro poskytovatele těchto nelicencovaných krátkodobých nebankovních půjček.

Do konce února je čas
Konec druhého měsíce roku 2017 je limitem pro podání žádosti o udělení licence na tuto živnost, kterou bude nadále vydávat pouze centrální banka. Pokud do této doby živnostníci, živící se z úrokových sazeb z krátkodobých nebankovních půjček, žádost nepodají, oprávnění k tomu, vykonávat tuto činnost, ztratí.

Co ještě musí živnostníci v tomto oboru splnit, aby mohli poskytovat nebankovní půjčky?
– Vlastnit platnou licenci
– Doložit odbornou způsobilost
– Prokázat klientovu schopnost splácet
– Vlastnit základový kapitál v minimální výši dvacet milionů korun

Kolik nebankovních poskytovatelů na trhu zbude po zavedení novely zákona o spotřebitebitelksém úvěru?
To je těžké odhadnout a Česká národní banka se zatím také nijak nevyjadřuje. Toto podnikání bylo založeno na základě živnostenského listu a mohl jej poskytovat kdokoli. Neexistují tedy přesné statistické údaje o tom, kolik fyzických osob či firem se tomuto odvětví věnovalo. Důležité je, že se chce Česká národní banka zasadit o to, aby na trhu nabídky zůstávaly pouze společnosti, kterým lze ze strany spotřebitele důvěřovat. Přesto centrální banka předpokládá, že žádostí o licenci jim od prosince do února přijde maximálně stovka. Česká národní banka doufá, že se trh pročistí.