Využívejte více svou zahradu, je to zdroj energie

by:
>Tags :
Category :Produkty

Lidé, kteří žijí ve velkých městech, a zvláště pak ve vyšších patrech výškových budov, jsou svým způsobem odříznuti od přírody, a to narušuje i jejich vnímání sebe sama i okolního prostředí. Jsou tu náchylnější k různým onemocněním, mohou mít sníženou přirozenou imunitu, mohou být více agresivní nebo naopak sklíčení a podléhat depresím. To vše je dáno docela jednoduchou rovnicí energetické vyváženosti. Energii totiž nečerpáme pouze z potravy a nápojů, ale i z okolní přírody, z rostlin, hmyzu i zvířat. Každý živý tvor vyzařuje energii, proto se lépe cítíme v takovém prostředí, proto jezdíme na dovolenou k moři, do hor, do lesů, k přehradám a rybníkům. Nikdo z vás by pravděpodobně nečerpal dovolenou v prostředí oceláren a hutí, kde je prach, hluk, chaos a samozřejmě ani stopy po přírodních krásách.

pergola na zahradě

Máte-li vlastní zahradu, je to velký dar. Užívejte ji častěji, tak často, jak můžete, buďte na zahradě, co nejdéle to půjde, protože právě zde si můžete odpočinout, meditovat, relaxovat. Bude se vám tu lépe přebývat pod dřevěnou pergolou pergoly-trutnov.cz se zástěnou, která vás chrání před poryvy větru, před deštěm a ostrým sluncem, můžete tu snídat, svačit, obědvat i večeřet, pozorovat pohyb slunce na obloze a vnímat tu krásu, která je lidem v městských aglomeracích mnohdy odepřena.

dřevěná pergola

Ionizace vzduchu – pobyt na zahradě je příznivý pro lidský organismus i díky ionizovanému ovzduší, záporné ionty vytváří vlhký vzduch, který se zde nachází, spolu se slunečním zářením, a mnoho záporných iontů se vyskytuje v blízkosti vodních zdrojů, tedy řek, potoků, rybníků atp. Můžete si na zahradu pořídit jezírko s fontánkou, která množství záporných iontů ještě zvýší. A k čemu jsou záporné ionty dobré? Reagují se škodlivými kladnými ionty, které se neudrží ve vzduchu a klesají k zemi, kde neškodí při vdechování. Mimochodem, víte, že nejvíce kladných iontů v ovzduší je právě ve městech, na frekventovaných silnicích, v kancelářích a v mnoha dalších uzavřených prostorách, kde je málo zeleně z rostlin?